Nagelförlängning med tippar och gele´

Förlängning av den egna nageln med tippar och stärkande gele´ inklusive 1färg, eller fransk manikyr.

Nagelförstärkning på egna naglar med gele´

Förstärkning av den egna nageln med stärkande gele´inklusive 1färg eller fransk manikyr.

Underhåll / Återbesök

Nedfilning av gele´n, fila ny form, återbyggnad med ny gele´

Lagning av Nagel / Tipp

Lagning av bruten, tappad eller skadad nagel, med antingen gele´mall eller tipp som förlängning.

Borttagning av matrial

Bortfilning av gele´n inklusive minimanikyr